poslední aktualizace 14. 9. 2012  

V současné době jsme svědky určité revoluce v chápání nádorových onemocnění. Molekulární biologie nádorové buňky vystoupila z laboratoří poněkud výstředních teoretických biologů a vstupuje hlavními dveřmi do onkologických klinik. Nádory začínají být i na úrovni léčby onkologických pacientů stále více vnímány jako onemocnění genomu nádorových buněk a znalosti těchto molekulárních změn pak umožňují optimalizaci každodenní onkologické péče. Správně léčit onkologicky nemocné znamená stále více rozumět mutacím každého jednotlivého nádoru. Pro pacienty je tato etapa nadějí, pro lékaře výzvou. Cílem našeho projektu je přispět k výchově nové generace lékařů, pro které se molekulární biologie a klinická onkologie stanou zcela přirozeně dvěma stranami téže mince. Na konkrétních případech jednotlivých nádorových onemocněních prokážeme nutnost tohoto přístupu. Současně ukážeme, jak důležité je naučit se naslouchat jak teoretickým nádorovým biologům, tak špičkovým klinickým odborníkům. Ještě cennější než konkrétní aktuální znalosti nádorového procesu a jeho molekulární podstaty bude pro každého absolventa právě schopnost této diskuse a této interakce. Všichni, kdož mají chuť se s námi na tuto cestu vydat, nechť jsou srdečně vítáni.