Mezinárodní česko - nėmecký semináø molekulární onkologie, Düsseldorf, 18. - 19. 5. 2012